swissreplica.is

sprzedaż

Anna Szulewska

Tel. 68 321 12 94, 68 3511811
anna@fabicholz.pl

sprzedaż i produkcja domów drewnianych

Małgorzata Bach

Tel. 884 004 260
malgorzata@fabicholz.pl

zakup i transport

Michalina Ślebioda

Tel. 68 321 12 94, 601 598 907
michalina@fabicholz.pl

sprzedaż hurtowa

Rafał Fugowski

Tel. 665 665 219
rafal@fabicholz.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych iwykonywania kar,wsprawieswobodnego przepływutakich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW informuję, iż: 1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Fabicholz Sp. z o.o. Sp. komandytowa jest Barbara Fabich - tel. 693293837, email: barbara@fabicholz.pl.

czytaj więcej
Fabicholz sp. z o.o Sp.komandytowa
ul. Kożuchowska 30
65-364 Zielona Góra
T: 68 321 12 94

Pytaj o certyfikowane produkty FSC ®